பக்கங்கள்

வியாழன், 25 மார்ச், 2010

என் மனதை கவர்ந்த பாடல்கள்

ஆயர்பாடி மாளிகையில்


தாய்மடியில் கன்றினைப் போல்

மாயக்கண்ணன் தூங்குகின்றான் தாலேலோ

ஆயர்பாடி மாளிகையில்

தாய்மடியில் கன்றினைப் போல்

மாயக்கண்ணன் தூங்குகின்றான் தாலேலோ

அவன் வாய்நிறைய மண்ணை உண்டு

மண்டலத்தைக் காட்டியபின்

ஓய்வெடுத்து தூங்குகின்றான் ஆராரோ

ஓய்வெடுத்து தூங்குகின்றான் ஆராரோ

ஆயர்பாடி...

பின்னலிட்ட கோபியரின்

கன்னத்திலே கன்னமிட்டு மன்னவன் போல்

லீலை செய்தான் தாலேலோ

பின்னலிட்ட கோபியரின் கன்னத்திலே கன்னமிட்டு

மன்னவன் போல் லீலை செய்தான் தாலேலோ

அந்த மந்திரத்தில் அவர் உறங்க

மயக்கத்திலே இவனுறங்க மண்டலமே

உறங்குதம்மா ஆராரோ மண்டலமே

உறங்குதம்மா ஆராரோ

ஆயர்பாடி...

நாகப்படம் மீதில் அவன் நர்த்தனங்கள்

ஆடியதில் தாகமெல்லாம் தீர்த்துக்கொண்டான் தாலேலோ

நாகப்படம் மீதில் அவன்

நர்த்தனங்கள் ஆடியதில் தாகமெல்லாம்

தீர்த்துக்கொண்டான் தாலேலோ

அவன் மோக நிலை கூட ஒரு யோக நிலை போலிருக்கும்

யாரவனைத் தூங்கவிட்டார் ஆராரோ

யாரவனைத் தூங்கவிட்டார் ஆராரோ

ஆயர்பாடி...

கண்ணனவன் தூங்கிவிட்டால் காசினியே

தூங்கிவிடும் அன்னையரே துயிலெழுப்ப வாரீரோ

கண்ணனவன் தூங்கிவிட்டால்

காசினியே தூங்கிவிடும் அன்னையரே

துயிலெழுப்ப வாரீரோ அவன் பொன்னழகைப்

பார்ப்பதற்க்கும் போதை முத்தம்

பெறுவதற்க்கும் கன்னியரே கோபியரே வாரீரோ

கன்னியரே  கோபியரே வாரீரோ
ஆயர்பாடி மாளிகையில்

தாய்மடியில் கன்றினைப் போல்

மாயக்கண்ணன் தூங்குகின்றான் தாலேலோ

மாயக்கண்ணன் தூங்குகின்றான்.....

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக